Thu nhân

Để vào chức năng thu ngân bạn kích vào Thu ngân

1. Tìm kiếm hàng hóa

Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng hoặc dùng máy quét mã vạch để tìm kiếm

Lựa chọn trực tiếp từ danh sách sản phẩm kèm hình ảnh

Hiển thị danh sách sản phẩm trong từng nhóm hàng

2. Thông tin sản phẩm

Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm giá trên từng sản phẩm khi tạo phiếu đặt hàng.

Bạn có thể thay đổi giá sản phẩm, % giảm giá

3. Mở rộng

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã, tên khách hàng hoặc số điện thoại, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi khách hàng không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng.

4. Ghi chú

Bạn có thể nhập số % giảm giá của đơn hàng

Bạn nhập tổng số tiền khách trả thì thông tin tiền thừa khách trả sẽ được hiện trên màn hinh

Xong mọi việc bạn nhấn nút thanh toán

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí