Tính năng thiết lập

Thiết lập cơ bản của cửa hàng trước khi sử dụng.

1. Thiết lập cửa hàng

Trước khi sử dụng chính thức phần mềm, bạn nên vào mục thiết lập cửa hàng ở menu "Thiết lập", Ở bên tay phải phía trên màn hình. Rồi bạn click vào submenu "Thiết lập cửa hàng" để bắt đầu cài đặt một số các thông số cơ bản

Chức năng chính :

 1. Thiết lập Thông tin cửa hàng
 2. Thiết lập tính năng

Thiết lập Thông tin cửa hàng bao gồm :

 1. Tên cửa hàng : Tên cửa hàng của bạn, ví dụ: Nhà hàng Bếp Việt
 2. Địa chỉ : Là địa chỉ cửa hàng của bạn, ví dụ: 02 Hàm Nghi
 3. Khu vực : Khu vực cửa hàng của bạn (có chức năng autocomplete để bạn dễ truy cứu khu vực), ví dụ: Bạc Liêu - Huyện Đông Hải
 4. Điện thoại : Số điện thoại cửa hàng của bạn ví dụ: 0916863333
 5. Logo : Bạn có thể tự upload logo cửa hàng, hoặc mặc định là logo của QUANLYTOT

Thiết lập tính năng bao gồm :

 1. Sử dụng ngày hết hạn sản phẩm : Tính năng sử dụng ngày hết hạn sản phẩm có thể được áp dụng cho nhà thuốc

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thiết lập

Thiết lập cửa hàng

2. Quản lý chi nhánh

Để sử dụng chức năng này bạn vào menu "Thiết lập", Ở bên tay phải phía trên màn hình. Rồi bạn click vào submenu "Quản lý chi nhánh" để có thể thêm bớt các chi nhánh kinh doanh của bạn

Tại đây bạn có thể thêm sửa xóa các chi nhánh của bạn một cách nhanh chóng

Khi vào màn hình chính của quản lý chi nhánh bạn sẽ thấy danh sách các chi nhánh, ấn vào 1 dòng sẽ hiển thị thông tin chi tiết của chi nhánh đó bao gồm cả danh sách người dùng (nhân viên) trong chi nhánh đó.

Để sửa chi nhánh bạn ấn nút "Cập nhật".

Bạn sẽ sửa các thông tin chi nhánh gồm: Tên chi nhánh ,Điện thoại ,Email ,Địa chỉ

Để thêm chi nhánh bạn ấn nút "Chi nhánh" màu xanh.

Để xóa chi nhánh bạn ấn nút "Xóa" màu đỏ.

Quản lý chi nhánh

3. Quản lý người dùng (nhân viên)

Để sử dụng chức năng này bạn vào menu "Thiết lập", Ở bên tay phải phía trên màn hình. Rồi bạn click vào submenu "Quản lý người dùng" để có thể thêm bớt các người dùng (nhân viên) của bạn

Chức năng chính trong phần Quản lý người dùng :

 1. Danh sách người dùng
 2. Thêm người dùng
 3. Sửa người dùng
 4. Cho phép/Ngừng hoạt động người dùng
 5. Phân quyền người dùng : phân quyền các nhiệm vụ người dùng có thể thực hiện đc ở các chi nhánh
 6. Thêm vai trò người dùng: các vai trò như: quản lý chi nhánh, nhân viên thu ngân, nhân viên bếp, nhân viên kho
 7. Sửa vai trò người dùng
 8. Xóa vai trò người dùng
3.1 Danh sách người dùng

Màn hình chính của phần quản lý người dùng là danh sách các người dùng hiện tại của chi nhánh.

Nhấn vào một dòng sẽ hiển thị thông tin chi tiết của người dùng đó.

3.2 Thêm người dùng

Để thêm người dùng bạn ấn nút "Người dùng" màu xanh.

Các thông tin người dùng gồm:

 • Tên người dùng : Họ và tên người dùng, ví dụ: Nguyễn Văn Nam
 • Tên đăng nhập : tên đăng nhập vào website quản lý của QLT, chỉ bao gồm chữ không dấu, không có khoảng trống ví dụ: nguyenvannam
 • Mật khẩu : mật khẩu đăng nhập
 • Nhập lại mật khẩu: phải trùng với mật khẩu ở trên
 • Admin : là quản trị tối cao hay không
 • Phân quyền : gán các vai trò vào người dùng này, ví dụ vai trò Quản trị chi nhánh
 • Chi nhánh : chi nhánh cấp quyền trên cho người dùng này, có thể chọn nhiều chi nhánh một lúc

Khi nhấn vào "Thông tin thêm" sẽ hiển thị thêm các thông tin sau:

 • Email
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
3.3 Sửa người dùng

Để sửa người dùng thì bạn nhấn vào người dùng đó ở bảng danh sách người dùng rồi ấn nút "Cập nhật" màu xanh.

3.4 Cho phép/Ngừng hoạt động người dùng

Để Cho phép/Ngừng hoạt động người dùng thì bạn nhấn vào người dùng đó ở bảng danh sách người dùng rồi ấn nút "Cho phép hoạt động" màu xanh hoặc "Ngừng hoạt động" màu đỏ.

3.5 Phân quyền người dùng

Để phân quyền người dùng thì bạn nhấn vào người dùng đó ở bảng danh sách người dùng rồi ấn vào tab "Phân Quyền", ở đây bạn có thể gán vai trò cho người dùng này vào các chi nhánh.

Ngoài ra ở đây bạn có thể thêm sửa xóa các vai trò người dùng

Quản lý người dùng (nhân viên)

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí