Sổ quỹ

Quản lý sổ quỹ

1. Phiếu thu

Chức năng chính :

 1. Lập phiếu thu
 2. sửa, xóa, in phiếu thu

1.1. Lập Phiếu thu

Ngay màn hình chính của menu "Sổ quỹ", bạn nhấp vào nút Lập phiếu thu màu xanh

Các Thông tin Lập phiếu thu bao gồm :

 1. Mã Nhà phiếu : Các mã phiếu không trùng nhau, ô này có thể bỏ trống thì phần mềm sẽ tự tạo mã phiếu
 2. Thời gian :
 3. Loại thu : Loại phiếu thu, nếu chưa có thì bạn kích vào nút dấu công một bên thì bạn có thể thêm loại phiếu thu
 4. Nhóm người nộp : Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, khác
 5. Tên khách hàng : Ghi họ tên của những người trong nhóm khách hàng, Nhà cung cấp, hoặc nhân viên; nếu chưa có thì kích vào nút dấu + một bên để thêm
 6. Giá trị
 7. Ghi chú

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thêm phiếu thu

1.2. Sửa và xóa Phiếu thu

Ở danh sách phiếu bạn nhấn vào 1 dòng phiếu sẽ hiển thị chi tiết Nhà cung cấp đó và kích nút mở phiếu để sửa xóa hoặc kích nút in để in ấn, để sửa phiếu đó bạn nhấn nút "Lưu" màu xanh, để xóa phiếu này thì nhấn nút "hủy bỏ" màu đỏ

2. Phiếu chi

Chức năng chính :

 1. Lập phiếu chi
 2. sửa, xóa, in phiếu chi

2.1. Lập Phiếu chi

Ngay màn hình chính của menu "Sổ quỹ", bạn nhấp vào nút Lập phiếu thu màu xanh

Các Thông tin Lập phiếu thu bao gồm :

 1. Mã Nhà phiếu : Các mã phiếu không trùng nhau, ô này có thể bỏ trống thì phần mềm sẽ tự tạo mã phiếu
 2. Thời gian :
 3. Loại chi : Loại phiếu chi, nếu chưa có thì bạn kích vào nút dấu công một bên thì bạn có thể thêm loại phiếu chi
 4. Nhóm người nộp : Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, khác
 5. Tên khách hàng : Ghi họ tên của những người trong nhóm khách hàng, Nhà cung cấp, hoặc nhân viên; nếu chưa có thì kích vào nút dấu + một bên để thêm
 6. Giá trị
 7. Ghi chú

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thêm phiếu thu

2.2. Sửa và xóa Phiếu thu

Ở danh sách phiếu bạn nhấn vào 1 dòng phiếu sẽ hiển thị chi tiết Nhà cung cấp đó và kích nút mở phiếu để sửa xóa hoặc ấn nút in để in ấn, để sửa phiếu đó bạn nhấn nút "Lưu" màu xanh, để xóa phiếu này thì nhấn nút "hủy bỏ" màu đỏ

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí