Phòng, bàn

Phòng khách sạn, phòng karaoke, bàn bi-a, bàn Nhà hàng, bàn bóng bàn......

1. Phòng, bàn

Để sử dụng chức năng này, bạn vào mục quản lý hàng hóa ở menu "Phòng bàn" trên menu chính" để bắt đầu quản lý phòng bàn

Chức năng chính :

  1. Thêm phòng bàn
  2. Sửa, xóa Phòng, bàn

1.1. Thêm Phòng bàn

Ngay màn hình chính của menu "Phòng bàn", bạn nhấp vào nút Phòng bàn màu xanh

Các Thông tin Phòng bàn bao gồm :

  1. Tên phòng bàm :
  2. Ghi chú :
  3. Nhóm : Bàn bi-a, bàn bóng bàn, phòng khách sạn, phòng karaoke, bàn Nhà hàng.....

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thêm phòng bàn

1.2. Sửa và xóa Phòng bàn

Ở danh sách Phòng bàn bạn nhấn vào 1 dòng Nhà chung cấp sẽ hiển thị chi tiết Phòng bàn đó, để sửa sản phẩm đó bạn nhấn nút "Cập nhật" màu xanh, để xóa sản phẩm này thì nhấn nút "Xóa" màu đỏ

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí