Nhà bếp

Bạn kích váo nút Nhà bếp để đến với chức năng Nhà bếp

1. CHờ chế biến

Khi bộ phận thu nhân chọn xong các món ăn, dịch vụ rồi kích nút thông báo nhà bếp thì các thông tin đó năm ở danh mục chờ chế biên

Sau khi chế biến xong món bào thì bạn kích nút > màu trắng để chuyển sang chế độ món ăn đã xong chờ cung ứng

2. CHế biến xong/ cung ứng

Sau khi các món ăn cung ứng xong và chuyển cho bên thu ngân chuyển cho khách hàng thì kích nút đã xong tất cả để kết thúc quy trình nhà bếp

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí