Giao dịch

Quản lý chủng loại hàng hóa, các hàng hóa, dịch vụ ..., quản lý kho

1. HÓA ĐƠN

Danh sách hóa đơn ở chức năng thu ngân sẽ nằm ở đây

Khi bạn kích vào bán hàng thì hệ thống sẽ chuyển sang chức năng thu ngân

2. NHẬP HÀNG

2.1 Nhập hàng

Bạn muốn nhập hàng thì bạn khích vào nút nhập hàng

Có 2 cách nhập hàng:

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin về hàng hóa, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi hàng hóa không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm hàng hóa.

chúng ta có thể nhập hàng hóa bằng cách upload file excel theo một mẫu đã được chúng tôi cung cấp để import hàng hóa từ cơ sở dữ liệu cũ lên hệ thống phần mềm

2.2 Thông tin

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin về Nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi Nhà cung cấp không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm Nhà cung cấp.

2.3 Mở rộng

Thông tin thanh toán.

Người tạo

2.4 Ghi chú

Bạn có thể nhập số % giảm giá của đơn hàng

Bạn nhập tổng số tiền Nhà cung cấp trả thì thông tin tiền thừa khách trả sẽ được hiện trên màn hinh

Xong mọi việc bạn nhấn nút hoàn thành

3. TRẢ HÀNG NHẬP

Khi bạn kích vào Giao dịch/Trả hàng nhập thì hệ thống sẽ hiện thị các hóa đơn Trả hàng hàng

3.1 Trả hàng nhập

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin về trả hàng nhập, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi hàng hóa không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hìnhbằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm trả hàng nhập.

3.2 Thông tin

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin về Nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi Nhà cung cấp không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm Nhà cung cấp.

3.3 Mở rộng

Thông tin thanh toán.

Người tạo

3.4 Ghi chú

Bạn có thể nhập số % giảm giá của đơn hàng

Bạn nhập tổng số tiền Nhà cung cấp trả thì thông tin tiền thừa khách trả sẽ được hiện trên màn hinh

Xong mọi việc bạn nhấn nút hoàn thành

Sau khi hoàn thành thông tin phiếu sẽ nằm ở sổ quỹ

4. PHIẾU XUẤT HỦY

4.1 Tạo phiếu xuất hủy

Khi bạn kích vào Giao dịch/Tạo phiếu thì hệ thống sẽ hiện thị các hóa đơn Trả hàng hàng

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin về hàng hóa, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

Khi hàng hóa không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm phiếu hủy.

4.2 Mở rộng

Người xuất hủy

Ngày tạo tạo

4.3 Ghi chú

Xong mọi việc bạn nhấn nút hoàn thành

Sau khi hoàn thành thông tin phiếu sẽ nằm ở sổ quỹ

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí