Đối tác

Nhà cung cấp, Khách hàng

1. Nhà cung cấp

Để sử dụng chức năng này, bạn vào mục quản lý hàng hóa ở menu "Đối tác" trên menu chính, rồi bạn click vào submenu "Nhà cung cấp" để bắt đầu quản lý hàng hóa

Chức năng chính :

 1. Thêm Nhà cung cấp
 2. Sửa, xóa Nhà cung cấp

1.1. Thêm Nhà cung cấp

Ngay màn hình chính của menu "Đối tác"->"Nhà cung cấp", bạn nhấp vào nút Nhà cung cấp màu xanh

Các Thông tin Nhà cung cấp bao gồm :

 1. Mã Nhà cung cấp : Các mã hàng hóa không trùng nhau, ô này có thể bỏ trống thì phần mềm sẽ tự tạo mã Nhà cung cấp
 2. Tên Nhà cung cấp : Ví dụ: Hồng Hà
 3. Điện thoại : Số điện thoại của Nhà cung cấp
 4. Địa chỉ : Địa chỉ của nhà cung cấp

Ở phần Thêm thông tin có 3 mục là :

 1. Email : Địa chỉ hộp thư của Nhà cung cấp
 2. Mã số thuế : Mã số thuế của Nhà cung cấp
 3. Công ty : tên công ty của Nhà cung cấp
 4. Ghi chú

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thêm hàng hóa

1.2. Sửa và xóa Nhà cung cấp

Ở danh sách Nhà cung cấp bạn nhấn vào 1 dòng Nhà chung cấp sẽ hiển thị chi tiết Nhà cung cấp đó, để sửa sản phẩm đó bạn nhấn nút "Cập nhật" màu xanh, để xóa sản phẩm này thì nhấn nút "Xóa" màu đỏ

2. Khách hàng

Để sử dụng chức năng này, bạn vào mục quản lý hàng hóa ở menu "Đối tác" trên menu chính, rồi bạn click vào submenu "Nhà cung cấp" để bắt đầu quản lý hàng hóa

Chức năng chính :

 1. Thêm Khách hàng
 2. Sửa, xóa Khách hàng

2.1. Thêm Nhà Khách hàng

Ngay màn hình chính của menu "Đối tác"->"Nhà khách hàng", bạn nhấp vào nút khách hàng màu xanh

Các Thông tin Khách hàng bao gồm :

 1. Loại khách hàng : Khách hàng cá nhân hoặc công ty
 2. Mã Nhà khách hàng : Các mã khách hàng không trùng nhau, ô này có thể bỏ trống thì phần mềm sẽ tự tạo mã Khách hàng
 3. Tên khách hàng : Ví dụ: Nguyễn Văn Nam
 4. Điện thoại : Số điện thoại của khách hàng
 5. Địa chỉ : Địa chỉ của khách hàng
 6. Khu vực :
 7. Địa chỉ :

Ở phần Thêm thông tin có 3 mục là :

 1. Giới tính : Nam hoặc nữ
 2. Email : Địa chỉ hộp thư của khách hàng
 3. Mã số thuế : Mã số thuế của khách hàng
 4. Công ty : Nếu Loại khách hàng là công ty thì có thêm mục tên công ty
 5. Công ty : Nếu Loại khách hàng là công ty thì có thêm mục tên công ty
 6. Nhóm khách hàng
 7. Ghi chú

Xong mọi việc bạn nhấn nút "Lưu" để lưu thêm hàng hóa

2.2. Sửa và xóa khách hàng

Ở danh sách Nhà cung cấp bạn nhấn vào 1 dòng Khách hàng sẽ hiển thị chi tiết Khách hàng đó, để sửa sản phẩm đó bạn nhấn nút "Cập nhật" màu xanh, để xóa sản phẩm này thì nhấn nút "Xóa" màu đỏ

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí